2016-03-18 Andere kijk

Between the lines - IInterimgemeente en –predikant onderweg – I

Interimpredikantschap is voor mij allereerst predikantschap. Vervolgens is het: predikantschap in een tussentijd, met een beperkte veranderopdracht. En de gemeente zit in een veranderingstraject. Naar aanleiding van beleid of een conflict.
Ik zie predikantswerk in een verandersituatie steeds meer als fundamenteel. Ik kom bij dit werk in de “kelders” van een gemeente. En dan zit je dicht bij het fundament.
Het werk in interimgemeenten heeft mij veel bestuurlijke ervaring gebracht. En rust.
* rust om wat langer te kijken, over dingen na te denken;
* rust om een stap achteruit te zetten;
* rust voor bezieling, theologiseren en voor een andere kijk op de situatie.
Als een kerkelijke gemeente ergens niet meer doorheen kan kijken is deze rust wezenlijk. Onderling verschillende dingen zijn dan tot een onontwarbare kluwen geworden. De goede dingen die er zijn, en vooral het Woord van God, worden bijna niet meer onderscheiden.
Mooi is het dan als mensen durven stil te staan om de dingen uit elkaar te leggen. Als er oog komt voor verschillende aspecten.
Als er een conflict speelt is dat een lastig proces. Mensen hebben soms veel geïnvesteerd in ‘hun’ conflict. Ze kozen positie en verdedigden die ook. En ondertussen hielpen ze om de gemeente gáánde te houden. Lastig om er dan ineens anders tegenaan te kijken…
Wat dan helpt is om de blik te laten richten door gebruik te maken van onze geestelijke bronnen. In de hitte van de strijd is daar vaak niet zo veel meer van gekomen.

Between the Lines - IIMenigeen vindt het een verrassende stap als ik in een interimsituatie begin met een aantal Bijbel-gesprekken.
Deelnemers aan de gesprekken bemerken echter een verandering. Ze ontmoeten elkaar als medeleerling van de Schrift, soms weer na jaren. Dat geeft een andere kijk op elkaar en op de kerkelijke gemeente. De blik wordt gericht door onze levensbron. Een oefening om elkaar (weer) als leerling te zien.

Zoetermeer, 18 maart 2016,
ds. Nico de Lange.

Beeld: architectenduo Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh

Deze blog is ook beschikbaar als PDF.