Contact & CV

ds. Nico de Lange
Kerkweg 1
4255 GA Nieuwendijk

Telefonisch kunt u, kun jij mij de hele dag proberen te bereiken – maar ik ben ’s morgens veelal het best bereikbaar tussen 8.30 en 9.00 uur.

CV:

Gehuwd met Heleen, beeldend kunstenaar.
Trotse vader, schoonvader en opa.
Hobbies: brood bakken, lezen, knutselen met hout, muziek.

Kerkelijke werkzaamheden
– 2021 tot heden gemeentepredikant gereformeerde kerk te Nieuwendijk
– 2019 tot 2021 gemeentepredikant Hoeksteengemeente te Benthuizen
– 2016-2019 gemeentepredikant Ontmoetingskerkgemeente te Zevenhuizen-Moerkapelle
– 2014-2016 interim-predikant protestantse gemeente Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude – Rijndijk
– 2011-2013 interim-predikant hervormde Dorpskerkgemeente Barendrecht
– 2010-2011 interim-predikant protestantse wijkgemeente Bouwlust-Vrederust Den Haag
– 2009-2010 interim-predikant Oude Kerk gemeente Zoetermeer
– 2009-2021 gemeentepredikant protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord
– 1997-2009 gemeentepredikant protestantse gemeente Beusichem-Zoelmond
– 1992-1996 gemeentepredikant hervormde gemeente Broek op Langedijk
– 1990-1992 bijstand pastoraat hervormde gemeenten Willige-Langerak en Oudewater

Taken in de kerk
– 2010 tot 2015 moderamenlid Protestantse gemeente Zoetermeer
– 2009 tot 2015 lid van het team gemeentebegeleiders bij SMPR
– 2009 tot 2020 lid van het werkverband van interimpastores In Between, waarvan 2010-2013 voorzitter
– 2007-2008 lid stuurgroep clustervorming classis Tiel
– 2004-2008 scriba hervormde classicale vergadering Tiel
– 1999-2003 afgevaardigde provinciale kerkvergadering Gelderland (classis Tiel)
– 1996 moderamenlid hervormde classis Alkmaar
– 1995 lid werkgroep kerkorde hervormde classis Alkmaar

Nascholing

– 2023 Supervisie
– 2022 tot heden: pastorale intervisiegroep
– 2022 PE: “Intergenerationeel kerkzijn” (Specialisatie)
– 2021 PE: “Diaconaat”
– 2021 PE: “Waar blijft de kerk?”
– 2020 PE: “De pastor als ethicus”
– 2017-2018: pastorale intervisiegroep
2016 PE: “Dit is te hoog gegrepen bij wat ik doe – Miskotte” (Systematische theologie)
– 2015 PE: “Zwijgt God in alle talen?” (Bijbelse theologie)
– 2014 PE: “Leren – leuk en pijnlijk tegelijk” (Praktische theologie)
– 2013-2014 mentorentraining i.s.m. mentoraat
– 2013-2015 supervisie
– 2013 training SMPR – zelfbeeld slachtoffers seksueel misbruik in een pastorale relatie
– 2012-2013 training “Blijvend veranderen”
– 2011 masterclass “Gemeentebegeleiding”
– 2009-2020 intervisiegroep interimpredikanten (In Between)
– 2008 opleiding “Beschadigd lichaam” afgerond met eindwerkstuk
– 2007 intervisiegroep gemeentepredikanten
– 2006-2008 tweejarige opleiding ‘leren functioneren in een tussentijd’ (interim-predikant)
– 2005/2006: studiedagen over rouwverwerking als groepspastoraat
– 2005 en 2006: studieverlof over rituelen
– 2005 studiemiddag “Wat bezielt je?”
– 2004-2005 8 studiemiddagen over pastoraat en psychiatrie
– 2004 publicatie van Duister baken
– 2004 studiemiddag levensbeschouwing en seksueel misbruik
– 2003 studiedag “Seksueel misbruik en systeem” VPSG
– 2003 coachingsopleiding neuro-linguistic programming
– 2002 cursus “Doorstart” op Theologisch Centrum Hydepark
– 2002 studiedag “Met vaart schrijven”
– 2001 pilot-group e-mail-intervisie
– 2000 trainingsdag catechese en multimedia
– 1999/2000 supervisie
– 1999/2000 trainingsdagen pastorale zorg slachtoffers seksueel geweld
– 2000 studieverlof (tweede helft) – brochure “Ervoor Staan”
– 1999 studieverlof (eerste helft) over communicatie
– 1999 training “Hoe sta ik ervoor?”
– 1998 intervisiegroep gemeentepredikanten
– 1996/1997 cursus Charismatische theologie over gebed
– 1995 studiedag over rituelen in het pastoraat
– 1992-1996 lid van Young Semanet, publicatie twee artikelen

Vooropleiding en werkervaring
– 1984-1992 Theologieopleiding Rijksuniversiteit Utrecht
* Hoofdvak Oude Testament, bijvakken Archeologie en Catechetiek
* Kerkelijke opleiding (postdoctoraal)
– 1982-1983 Dienstplicht onderofficier
– 1975-1981 Atheneum Utrecht

Predikant