Duister baken

Duister bakenMensen zoeken hun weg door het leven op grond van verschillende factoren. Opvoeding, traditie, sociale en maatschappelijke context en persoonskenmerken spelen allemaal een rol. Wanneer één of meer van deze factoren beschadigend werken voor de mens onderweg, wordt het vinden van een weg een serieus probleem.
Dit boek is een zoektocht vanuit de vraag hoe mannen die getraumatiseerd zijn door incest hun weg vinden in het leven.

In 2004 verscheen bij theologische uitgeverij Narratio in Gorinchem het boek Duister baken. Bovenstaand citaat is het begin van de omslagtekst.

Het boek is ingedeeld in zeven hoofdstukken, die elk worden aangeduid als één van de dagen van de week. Elke dag beschrijft weer een andere kant van de gevolgen van seksueel misbruik. Een kritisch gesprek met de kerkelijke traditie wordt daarbij niet uit de weg gegaan, en krijgt een plek in een eigen hoofdstuk.
In het boek zijn tussen het doorlopende verhaal korte, emotioneel geladen stukken opgenomen in een kader. Zij vertellen over de soms zware strijd die er in een slachtoffer wordt gevoerd.
Elke dag besluit met een deel “aan de avond van…”. De avonden vormen korte besprekingen van een bijbelgedeelte. Aan de orde komen bekende bijbelse figuren, zoals Abraham en Jakob; het boek Exodus komt tot klinken, en ook één van de verschijningsverhalen na Pasen wordt besproken.
Zo zoek ik in het boek naar woorden om de bijbel te laten klinken als troost en bemoediging voor slachtoffers die proberen met het trauma om te gaan.
Temidden van alle woorden zijn er een aantal illustraties opgenomen die mogelijk een rustpunt kunnen zijn.

Het boek is van belang als een spiegel en mogelijk een gesprekspartner voor mannen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.
Daarnaast is het boek van belang voor pastores en pastoraal werkenden in kerkelijke gemeenten die een kader zoeken voor de taal van mannelijke slachtoffers.
In het pastoraat kan in dit boek een startpunt worden gevonden voor een (kritisch) gesprek met de geloofstraditie.

Duister baken, mannen, slachtofferschap en geloof, Gorinchem 2004: Narratio

ISBN 96 5263 268 5
80 pagina’s; full-color omslag

Prijs: € 9,–

Bestellen bij Kerkboek

Predikant