Gemeentepredikant

Sinds 13 juni 2021 ben ik gemeentepredikant in de gereformeerde kerk Nieuwendijk, naast collega Ria Meeder.
Een gemeente die een hartverwarmend welkom heeft geboden, en waarin ik nog in de fase verkeer van veel kennismakingsgesprekken.

Predikant