Interimpredikant

* Tijdelijke aanstelling zet specifieke processen in gang.
* Eerstelijns betrokken in eredienst en pastoraat.
* Thema’s: ambt en vertrouwen, geloofsperspectief, heroriëntatie.

In BetweenInterimpredikantschap is een specialistische vorm van predikantschap. Kwaliteit wordt geborgd door lidmaatschap van In Between (landelijk werkverband), permanente educatie en samenwerking & ambtelijke inbedding binnen de protestantse kerk in Nederland.

Ervaring:
* vanaf 1 juni 2016: naast één dag gemeentepredikantschap ook één dag werkzaam als predikant met een veranderopdracht in de gereformeerde kerk te Zevenhuizen-Moerkapelle
* Van 30 maart 2014 tot aan 1 april 2016: protestantse gemeente Koudkerk a/d Rijn en Hazerswoude Rijndijk, een interim-opdracht gericht op het weer centraal stellen van de taal van geloof, hoop en liefde – naast begeleiding bij beleidsontwikkeling, bestuurlijke heroriëntatie en beroepingswerk.
* Van 1 november 2011 tot aan 6 oktober 2013: hervormde Dorpskerkgemeente te Barendrecht, een interim-periode gericht op herstel van onderling vertrouwen, heling van emotionele wonden, bestuurlijke herbezinning.
* Van 1 november 2010 tot aan 31 oktober 2011: protestantse wijkgemeente Bouwlust-Vrederust (Den Haag) met oog op visieontwikkeling, begeleiding kerkenraad, voorbereiding beroepingswerk, stroomlijning na fusie.
* Van april 2009 tot aan november 2010: Oude Kerk Gemeente (Zoetermeer) met oog op pastoraat en kringwerk, begeleiding catecheseteam, begeleiding kerkenraad (communicatie) en advisering moderamen.

Een portfolio van casuïstiek is op aanvraag beschikbaar

Predikant