Ontzorgen

In de ontwikkeling van het zorgloket en de uitvoering van de WMO wordt met taal gespeeld. “Ontzorgen” is een term die een venijnig staartje krijgt wanneer dit wordt toegepast op de gezondheidszorg.

Lees Ontzorgen