Vrij leven – de één meer dan de ander…

Onze kerkelijke gemeente is van slag.
Eén van onze leden is in vreemdelingendetentie geplaatst.
Na 15 jaar juridische haarkloverij en getouwtrek.
Hem hangt nu dan toch uitzetting boven het hoofd.

Onze rechtsstaat kent een fundamenteel recht: een mens is onschuldig tenzij wettelijk én overtuigend iemands schuld is aangetoond.
Daarvoor hebben we een onafhankelijk juridisch apparaat.
Dat recht wordt in dit geval echter met voeten getreden. Lees verder Vrij leven – de één meer dan de ander…

Bestaan

Afgelopen week gaven twee theologen stem aan hun antwoord op de vraag of God bestaat. Collega Frits de Lange (Trouw, 11 juni 2016) is ervan overtuigd dat het christendom uiteindelijk leidt tot het niet-bestaan van God. Collega Van Houwelingen (Trouw, 15 juni 2016) geeft in een reactie aan er juist van overtuigd te zijn dat alleen het bestaan van God het leven redelijk en betekenisvol maakt.
Twee boeiende artikelen die een tegenstelling verwoorden waarop menig gelovige, twijfelaar of zoeker broedt – en nog wel even zal broeden.
Wat ik in beider bijdragen mis zijn twee dingen: een verantwoording van het woord ‘bestaan’. En humor.

Lees verder Bestaan

(interim)predikant