2020-05-31 plotseling

Liturgie in tijden van digitale viering voor 31 mei 2020 – Pinksteren

Met Pinksteren gingen we met drie leden van ons pastoresteam voor. De kerkelijk werker heeft zich in deze viering voorgesteld, en haar aandeel gehad in de overwegingen.

Ik had onderstaande teksten voor mij liggen (ook beschikbaar als PDF)

Welkom (ouderling)

Komen
Lied 683: 1 allen, 3 neuriën/tekst gesproken, 4 allen (‘t Is feest vandaag)
Openingsgebed
Ontsteken van licht (bovenste lichtje van de kaarsenboom)
Bemoediging en groet

voorg: Genade en vrede voor u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus onze heer –
gem: AMEN
voorg: Onze hulp is in de naam van de Heer
gem: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorg: Onze God,
waar de bijbel over vlammen spreekt,
herkennen wij soms alleen maar een vonkje licht.
Waar de bijbel over stormwind spreekt,
voelen wij soms alleen maar een ademtocht.

Maar onze geschiedenis met uw Geestesadem leerde ons om te leven van een druppel, een brokje, een slokje.

In vertrouwen op uw weg in en met het kleine roepen wij om Geestesadem –
opdat geloof ontvlamt, hoop volgroeit en liefde bloeit – door Jezus Christus onze Heer –
gem: AMEN

Stilte
Gebed

In ons gebed denken we aan de kloof tussen rijk en arm.
Miljarden die vervloeien in almachtige projecten, terwijl voor vluchtelingen elke euro of dollar moet worden verantwoord.
Wij denken aan de kloof die verdiept wordt tussen mensen van verschillende afkomst.
Hoe zelfs maatregelen voor onze gezondheid die kloof versterken.
Wij denken aan die student in Idlib – de oorlog woedt voort, maar hij zoekt met zijn reisgenoten de studie van literatuur, om het leven te duiden.

Ik heb een gebed geschreven dat is gebaseerd op een liedtekst van Ellen Warmond.

Laten wij bidden…

Gebed om Geestesadem (vrij naar Talen buiten Taal, Ellen Warmond)

Zonder u
is onze muziek doelloos;
zonder uw adem
is ons leven doodlopend.

Uw stem
kunnen wij niet verwoorden
toch bezoekt zij ons hart,
is ons tot tegenstem.

Zonder u
is ons zingen grondeloos,
zonder u
ons spreken zonder inhoud.

Adem uw onverwachtse spoor
in ons samenzijn –
breng ons in de ander
tot spreken

Zonder u
is ons samenzijn hol,
zonder u
is de ander tot vijand.

Reisgenoot ons,
tegenstem onze angst
weerroep ons eigen belang
pleisterplaats ons.

Amen

Deze keer met Pinksteren geen symbolische schikking, maar een anthurium plant met symbolische bloemen en een duif. De duif symboliseert de Geest, die de drie-eenheid compleet maakt.
De rode bloemen verbeelden de vlammetjes van vurige tongen, die door de Geest op ons neerdalen, dat geeft Geestkracht in ons hart.
Dit om elkaar te bemoedigen in deze moeilijke tijd.

Lied 681 3x (Veni Sancte Spiritum)

Voorstellen kerkelijk werker

Woord
Gebed om Gods licht
Filmpje van de kinderen van de kindernevendienst
Bijbellezing: Psalm 87 geheel (diaken)
Instrumentaal intermezzo (naar J.S. Bach, Zion hört die Wächter singen)

Handelingen 2: 1-6 in 4 talen, steeds gevolgd door acclamatie en een korte overweging

a) Farsi
Acclamatie: lied 368g (Adem van God, vernieuw ons bestaan)
Overweging

b) gebarentaal
Acclamatie: lied 368g (Adem van God, vernieuw ons bestaan)
Overweging

c) Frans
d) Fries
Acclamatie: lied 368g (Adem van God, vernieuw ons bestaan)
Overweging

De Hollander zegt: plotseling, een vreemd geluid.
De Fransen zeggen: Tout à coup
En de Friezen: Ynienen

Ze waren veilig samen – maar plotseling spreken ze andere talen.
Taal van wie buiten staat.
Tout à coup, Ynienen.

Soms zeg je dingen die je niet had bedacht.
Spreek je, bid je woorden, die je later niet kunt herhalen.
Het is de ander die zegt dat het goed was.

De leerlingen verwachtten het niet, maar vluchtten er ook niet voor weg.
Goed bericht: ze stoppen het onverwachte niet weg.
Ze worden verontrust, én ze worden verrijkt.

Ze ontvangen wat de Geest hen ingeeft.
Friezen zeggen het stormachtiger: … al naar de Geest het hun injoeg.
Fransen noemen het schenken: … selon que l`Esprit leur donnait.

Maar alle drie zeggen ze: het is iets vreemd-onverwachts.
Pinksteren is: je laten veranderen door wat vreemd is.
Want waarachtig: het zou wel eens iets van God kunnen zijn…

Amen.

Antwoord
Lied 687: 1 vz, 3 allen (Wij leven van de wind)
Voorbeden met gezongen acclamatie:
Mededelingen (ouderling)
Lied 695: 1 vz, 2 en 3 gesproken bij muziek, 4, 5 allen (Heer raak mij aan met uw adem)

Gaan
Olijftakbundel 161, gezongen zegen: voorgangers – allen

Predikant