2021-05-23 pinksteren

Protestantse Hoeksteengemeente Benthuizen – Orde van dienst
Zondag 23 mei 2021 – Pinksteren

In deze viering nam ik afscheid van deze warme en hartelijke gemeente.
Onderstaande teksten lagen voor mij – deze zijn ook beschikbaar als PDF.

Vooraf – oefenen Lied 700 (ongeveer 9.50 uur)
– Luisterlied: Lied 681 (Veni creator spiritus)

Welkom (ouderling)

Bemoedigende woorden – tekst van Lied 686

Ontsteken van licht op de kaarsenboom & instrumentale muziek

Op de drempel (cluster van gebeden in beurtspraak door voorganger en ouderling)

voorganger
Genade en vrede voor u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus onze heer –

Ouderling/allen:
AMEN

voorganger:
Onze hulp is in de naam van de Heer

Ouderling/Allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorganger:
Heilige Geestesadem,
doorstroom ons, voed ons op onze weg.
Spreek woorden voor ieder van ons.
Schenk elk van ons iets van uw eeuwig licht.
Zegen ons hier en thuis, verbonden door uw Geest.
Doe ons verstaan waartoe wij zijn geroepen.
In deze onrustige tijden, vol veranderingen.

Ouderling:
Stem in ons hart,
fluister uw bevrijdende woorden in.
Voor onszelf en voor wie tastend zoekt in het duister.
In het duister van armoede en oorlog.
Alles wat mensen mensen kunnen aandoen.
Wees juist op die plaatsen, waarvan wij zeggen dat zij godverlaten zijn.

Voorganger:
Om de vluchteling, losgeslagen van huis en haard.
Door geweld, hongersnood, uitzichtloosheid.

Ouderling:
Om de onderdrukker en geweldenaar.
Die hun medemens de levensruimte en de levensadem ontzegt.

Voorganger:
Om wie in diepe nood toch goed doet aan haar of zijn medemens.
Die in het klein toch weet wat rechtvaardig is.

Ouderling:
Hier zijn wij, God.
Vertrouwend op uw Geest.
Ook al is er nog zoveel tegenwind, stormt het in deze wereld.
Neem ons keer op keer mee op de weg van de Geest.

Hier zijn wij, thuis bij u.
Maak ons tot een thuis voor elkaar.
Adem in en door ons uw Geestesadem.
Opdat wij leven – kome wat komt.
Door Jezus Christus onze Heer –

Allen AMEN

Zingen en citeren Ev. Lb. 362: 1 zingen, 3 citeren door ouderling (God in ons midden)

Gebed om Gods licht

Handelingen 2: 1-6 (Lector)

Zingen Lied 695: 1, 3 (Heer raak mij aan met uw adem)

Preek

Heer, raak mij aan met uw adem

Geraakt worden.
Dat verlangen leeft in veel mensen.
Verlangen naar licht, waarheid, uitzicht.

Dat verlangen begint ermee dat je wordt herkend.
Dat de ander je ziet.
Dat de ander jouw taal probeert te begrijpen.

Het begint ermee dat je niet wordt onderbroken als jij je verhaal vertelt.
Zodat je adem, lucht krijgt.
Ook voor wat in de stilte kan worden gezegd.
En daarin wordt je geraakt.

Pinksteren is het verhaal van die aanraking.
Een ruisende adem.
Niet als een storm…
Een adem die jóuw taal wel spreekt.
Niet de taal van degenen die het voor het zeggen hebben.
Nee, jouw eigen, kwetsbare taal.
Ook als het taal is van de stilte.
Adem die ruist, tussen de regels door.

Ze begonnen … te spreken in vreemde talen
Meestal hebben we dit in de kerk uitgelegd alsof een Nederlander ineens Spaans gaat spreken.
Misschien is het zo wel gegaan, ik was er niet bij.
Maar toch denk ik dat het is gegaan zoals tot op vandaag nog steeds gebeurt.
In het klein.
Dat iemand de ander echt uit laat spreken.
Dat die ander, stotterend misschien, zoekend naar woorden, een heel persoonlijk verhaal vertelt.

Een verhaal van vreugde, verwondering, geloof.
Of een verhaal van verdriet, pijn, twijfel.
Maar wel heel persoonlijk.

Spreken in vreemde talen – dat betekent voor mij dat je ook hoort waar geen woorden voor zijn.

Dat is alle eeuwen doorgegaan in de geschiedenis.
Niet vanzelfsprekend, integendeel zelfs.
Als het gebeurt is dat wat ik een wonder zou willen noemen.
Dat heb ik ervaren in sommige pastorale gesprekken.
Een ontroerend moment.
Maar het is alle eeuwen doorgegaan, niet alleen toen en daar.

Er hangen op dit moment posters langs de weg voor een hulporganisatie.
Daarop staat: Niemand die je begrijpt? Bel ons.
Ik denk: maar dat gebeurt al in onze gemeente én daarbuiten.
Overal waar mensen ruimte laten voor de adem van de Geest in hun leven.
Natuurlijk is het soms goed om hulp te zoeken bij een professional.
Maar dat luisteren, dat intens luisteren, dat horen naar die vreemde taal van de ander – daarvoor vertrouwen we op de Geest.
En dat was, is en zal er zijn zolang mensen in Gods naam op weg zijn met elkaar.

Adem.
Voor een verhaal dat je niet luidkeels vertelt op de markt of in de trein.
Nee, adem voor een verhaal dat in het verborgene leeft.
Met een eigen taal, die door de geestesadem wordt herkend en vertaald.
Zo leer je andere talen horen en soms ook spreken.

Dat zijn vaak verhalen uit de diepte.
Vele mensen zijn verwond.
Er loopt een barst door menige ziel.

Opademen kan zijn: je verhaal kunnen delen omdat de Geest jouw metgezel luistert, jouw eigen taal wil leren herkennen.

Opademen kan dan ook worden: op de adem van de Geest zingen met elkaar.
Zoals we sinds kort, voorzichtig met mondkapjes, weer doen.
Want zingen is ook een andere taal spreken.

Lector: Citeren Lied 713: 1, 3, 5 (Wij moeten Gode zingen)

Zou geloven dan vooral raken aan de breuklijnen van het leven?
Ik denk van wel.

Er is op zich niets mis met onze behoefte aan rust, heelheid, eenheid en vrede.
Er is ook niet zoveel mis mee om bij een vreugdevolle gebeurtenis God te danken.
Want ook daar betekent geloof veel.

Maar de dagelijkse praktijk is een leven waarin je het maar moet doen met gebrokenheid, verlies, verdriet en vermoeidheid.
En juist dan komt het aan op geloven, op de taal van de ander herkennen en spreken.
Anders raak je elkaar zomaar kwijt.
In dat dagelijks bestaan dat gebroken is komt het erop aan de taal te kennen van wat tussen de regels wordt gezegd.
Door je te laten oefenen door de Geest in eht goed luisteren vóór je spreekt.
Niet voor niets waren de leerlingen al dagen bijeen om te bidden – om te luisteren.

Koester je momenten van vreugde en vrede.
Maar ken jezelf en het leven ook.
Wees voorbereid op de kwetsbaarheid in ons leven.
Vrees echter niet, God is daar, in de gebrokenheid reeds aanwezig, met de Adem van zijn liefde.
Jezus heeft ons dat laten zien.

ZIng daarom, om adem te houden.
Wij moeten Gode zingen

Zing ook om moed.
Biddend met elkaar

Zing biddend, niet alleen om aanraking, maar ook om de aanvuring van de Geest.
En om te zeggen:
Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand.

Luister naar elkaar.
Luister tussen de regels door.
De Geestesadem gaat je erin voor.
Zij leert je andermens taal te spreken.
En zing zo samen.
Om de Geest die ons aanvuurt.
Zo wordt ons ik-en-jij tot een wij.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Amen

Zingen Lied 700: 1, 2, 3 (Als de wind die waait met vlagen)

Belijdende tekst: Zijsporen p. 40

Zingen en citeren Lied 687: 1 zingen, 2 citeren door voorganger, 3 zingen (Wij leven van de wind)

Gebeden (beurtspraak diaken en voorganger), stil gebed, Onze Vader

Toelichting op de inzameling van gaven (diaken)

Afscheidswoorden (ouderling)

Zingen Lied 423: 1, 2 (Nu wij uiteengaan)

Zegen in beurtspraak (naar Zijsporen p. 21)

Zingen lied 423: 3 (Voor alle mensen op onze weg)

Dankwoord

Predikant